Easy-Laser E970

Easy-Laser® E970 paralelizam sistem koristi tradicionalnu metodu gde se laserski zrak usmerava uz mašinu, a zatim skreće za 90 stepeni ka mernom objektu pomoću penta prizme.

Prizma se pomera duž grede, koja se skreće ka svakom kolutu koji treba da se meri, a možda i poravnava. Oba kraja rolne se mere i dobijate ugaonu vrednost koja se upoređuje sa referentnom linijom (osnovnom linijom) ili referentnom rolnom. Pored mašina za papir, štamparskih mašina i valjaonica takođe možete da merite i poravnate šine, nadzemne šine, sekače limova i mnoge druge vrste mašina.

E970 je posebno pogodan kada mnogo objekata treba da se izmeri i poravna, kao i kada se meri na velikoj udaljenosti. Maksimalna udaljenost sa standardnim sistemom je 80 metara, broj mernih objekata može biti nekoliko stotina, ali je verovatnije ograničen drugim praktičnim faktorima nego sistemskim softverom! Poravnavanje rolni se može izvršiti u živom režimu sa trenutnim povratnim informacijama. Možete da dodajete, uklanjate i ponovo merite objekte u bilo kom trenutku tokom merenja. Rezultat se prikazuje i grafički i digitalno u tabeli, a PDF izveštaj se može napraviti direktno na licu mesta. Zatim prenesite rezultate na računar i softver baze podataka EasyLink™ (uključen).

Raznovrsni sistem za mnogo različitih vrsta merenja

Easy-Laser® E970 nije ograničen samo na merenje paralelizma. Takođe možete koristiti sistem za merenje nivoa, ravnosti i ravnosti na presecima žice (usisne kutije), ravnosti na temeljima i ravnosti rolni. Uz nekoliko dodataka možete izvršiti i poravnanje osovine. Ovo čini E970 veoma isplativim rešenjem za vaše odeljenje za održavanje.

Kontaktirajte nas za više informacija

Za sva Vaša pitanja, stojimo na raspolaganju.