Easy-Laser XT980

Easy-Laser XT980 je sistem za merenje i poravnanje zasnovan na laseru koji pomaže pilanama da
optimalno iskoriste svoje objekte. Pravilno postavljene mašine omogućavaju održavanje visoke stope
proizvodnje sa najkvalitetnijim krajnjim proizvodima iz sata u sat.

Easy-Laser XT980 čini brzim i lakim merenje i podešavanje reduktora, držača, traka i listova kružne
testere. Laserski predajnik u XT980 se može koristiti kao rotirana tačka, što daje „ravninu“ za merenje.
Zamenjuje tradicionalni kabl/žicu, koji je bio zategnut u sredini, i omogućava vam da se slobodno
krećete po mašini, zavrtite i podešavate, dok pratite rezultat podešavanja u realnom vremenu.

Sa XT980 možete meriti ravnost, ravnost i pravougaonost u odnosu na vertikalnu i horizontalnu ravan
ako želite. Sistem je jednostavan za upotrebu za osoblje za proizvodnju i održavanje i radi i za tračne i za
kružne testere. Pored toga, odličan je za merenje ravnosti i osigurava da baza ostane stabilna i ravna.

Postoji brz povrat investicije kroz manje prekida proizvodnje i ujednačeniji kvalitet rezane građe.

Prednosti korišćenja Easy-Laser XT980:

– Manje neplaniranih zastoja
– Bolji kvalitet proizvoda
– Duži vek trajanja sečiva
– Duži vek trajanja ležajeva
– Manje vibracija
– Manje otpadnog materijala

Kontaktirajte nas za više informacija

Za sva Vaša pitanja, stojimo na raspolaganju.