Metodologija

VIBROBALANCE VB 4

Usluge vibrodijagnostike i balansiranja obavljamo sa dokazanim, pouzdanim uređajem VIBROBALANCE VB 4.
Integracija inženjerskih metodologija dijagnostike i savremene IT:
• jednostavnost merenja i formiranje zapisa u konceptu
• sadržaj i kvalitet merenja
• usavršene radne procedure (balansiranje i ruting)
• tehnika merenja sadašnjeg vremena

FLIR Termalna kamera

Usluge termovizije vršimo FLIR-ovom termalnom kamerom integrisanom u smartfon CAT S61.
Prednost uređaja je ta što se na licu mesta izdvaja merne (željene) tačke i kreira pdf izveštaj sa mogućnošću dodavanja komentara u slučaju da je to potrebno.

Easy-laser XT440

Usluge laserske saosnosti vratila vršimo uređajem Easy-laser XT440 generacije sa sledećim opcijama:
• vertikalna I veritkalna saosnost
• saosnost mašina u nizu
• provera termičkih dilatacija
• saosnost krardanskih spojeva
• provera meke stope

Kontaktirajte nas za više informacija

Za sva Vaša pitanja, stojimo na raspolaganju.